doradztwo

Doradztwo logistyczne oparte jest przede wszystkim na wstępnym audycie, gdzie poznajemy firmę i zachodzące w niej zależności.

Bazując na audycie logistycznym wspólnie wybieramy obszary do współpracy w celu przygotowania działań optymalizujących obecne procesy lub parametryzację nowo powstałych po audycie.

Podczas współpracy doskonalimy kadrę firmy oraz wspieramy procesy bazujące na logistyce.

Przedstawiamy efekt, który chcemy osiągnąć, w konkretnie określonym czasie, a w trakcie działań monitorujemy postęp realizacji projektu.

Pracując z Naszymi Klientami przyświeca nam hasło WIN-WIN, czyli Państwa zadowolenie jest naszym sukcesem.

Zależy nam, by firmy z którymi współpracujemy stawały się najlepsze na rynku.

Do każdego przedsiębiorstwa podchodzimy indywidualnie, natomiast ogólny schemat współpracy kształtuje się następująco:

  • Zapoznanie się z charakterystyką firmy,
  • Inwentaryzacja procesów logistycznych przedsiębiorstwa,
  • Stworzenie mapy procesów istniejących w firmie oraz takich do jakich dążymy,
  • Sprawdzenie procesów logistycznych pod kątem efektywności,
  • Sprawdzenie poziomu wiedzy oraz przygotowania pracowników do realizacji zadań logistycznych,
  • Ustalenie procesów zachodzących w zespole - czynniki ludzkie mające wpływ na zmianę,
  • Wyznaczenie celów oraz planów dla tych procesów ,aby poprawić ich efektywność,
  • Ustalenie i przedstawienie harmonogramu działań dla Zarządu i wyznaczenie priorytetów tychże działań - zbudowanie mapy drogowej dotarcia do wyznaczonych celów,
  • Akceptacja Zarządu, podpisanie kontraktu zawierającego opis działań.


Dla bezpieczeństwa firm z którymi współpracujemy ze wszystkimi Klientami podpisujemy klauzulę poufności informacji oraz danych wrażliwych.

Jeżeli mają Państwo pytania - z przyjemnością na nie odpowiemy.

Zapraszamy do współpracy
Perfect Logistics